Parkering

Sök på vår hemsida

Parkering

Vi har inom föreningen en garageplats med tillhörande parkeringsplats utanför garaget för varje medlemslägenhet. Tyvärr finns det inte några officiella gästparkeringar inom vårt område, vilket kan göra det svårt vid besök.

Vår uppmaning är därför att samtliga medlemmar i första hand ställer in sin bil i garaget för att på så vis alltid ha en ledig plats utanför sitt eget garage. Har man dessutom fler än en (1) bil, är det än mer viktigt att man ställer den ena i garaget och den andra utanför.

Försök att hålla er till de egna platserna utanför ert eget garage i möjligaste mån. Vid större besök, kalas eller fester kan det naturligtvis förekomma att andra står på just din plats. Försök då ha överseende med detta.

Vet ni med er att det blir många på besök - så kontakta gärna de närmaste grannarna och fråga om de kan avvara sina platser till era gäster.

parkering


Garage och portar

Samtliga garage är försedda med lätta vikbara garageportar som skjuts upp i taket antingen manuellt eller med elektrisk garageportsmotor. De elektriska motorerna är tillval som en stor del av medlemmarna valt till sin garageport.


Problem med olåsta eller öppna garageportar

Vi har som krav att samtliga garageportar alltid ska vara låsta när dessa är stängda. Lämna därför aldrig er garageport olåst även om ni bara ska vara borta för en kort stund. Det inbjuder tyvärr till objudna gäster i garagelängorna som delas av flera.

Ett annat problem är de elektrisk portmotorerna som är väldigt känsliga för skräp, grus, snö och is vid infarten. Se därför ALLTID till att hålla rent sommar som vinter vid infarten till er garageport. Detta för att porten ska kunna stängas utan att klämskyddet aktiveras.

Om klämskyddet aktiveras så kommer porten att öppnas till ¼ vilket medför att porten är öppen för oinbjudna. För att återställa en port som hamnat i det läget skall ni göra enligt följande:

  1. Rengör infarten från skräp, grus, snö eller is
  2. Kör sedan porten UPP och NER igen minst 4 gånger - eller tills dess att lampan i garageportsmotorn börjar blinka intensivt
  3. Stäng nu porten åter igen så kommer den att ha justerat sitt klämskydd och vet när den ska stanna nere

Det här ansvaret vilar helt och hållet på den enskilde medlemmen.


Bilvärmaruttag i garagen

Vi har nya bilvärmaruttag installerade i våra garage sedan december 2016. Det innebär en förbättrad kontroll av elförbrukningen genom att vi inte kan köra motorvärmaren dygnet runt utan bara en begränsad tid. Hur dessa nya bilvärmaruttag fungerar har varje garage fått en egen handledning för, men vi har även den publicerad här nedan:

» Handledning Elektronisk bilvärmare av typen MEL