Ordningsregler

Sök på vår hemsida

Ordningsföreskrifter - Brf. Mården

Utöver vad föreningens stadgar föreskriver, har medlemmarna att iaktta följande gemensamma regler.

 • Var rädd om lägenheten (radhuset), ute områden och föreningens egendom i övrigt.
   
 • Var sparsam med värme, el och vatten. Se till att element, kranar och elektrisk utrustning är i bra skick för att hålla kostnaderna nere.
   
 • Skador eller brister som uppstår i lägenheten skall åtgärdas och bekostas av medlemmen. Om skadan är av allvarligare art, kontakta styrelsen.
   
 • Brännbara hushållssopor skall vara väl förpackade och läggas i behållarna i soprummet. Allt komposterbart köksavfall skall slängas i därför avsedda bruna kärl. I soprummet finns även behållare för glas, tidningar, pappersförpackningar, plast, metall, batterier, småel och lampor. Vi har även ett antal behållare för vanligt smått trädgårdsavfall under sommarmånaderna (april-oktober). Dessa står placerade utanför de två soprummen.
   
 • Upptäcker du råttor, möss eller annan ohyra så kontakta styrelsen.
   
 • Avskärmningar/tak på altan skall göras i enlighet med bygglovshandlingar.
  Kontakta styrelsen eller ordförande innan du sätter igång. Kontakta alltid styrelsen innan markiser monteras upp.
   
 • Vi strävar efter att hålla området bilfritt. Om det är nödvändigt att köra in på området så är det bilföraren som har ansvaret för att inga olyckor inträffar. Mopeder/motorcyklar får köras till och från bostaden. Vid beställning av taxi finns angöringsplatser angivna. A vid gavel 2A och B vid gavel 20F.
   
 • Parkera bilen i möjligaste mån i garaget eller på parkeringsrutan utanför ditt garage. Eftersom vi inte har någon speciell gästparkering så förutsätts det att vi samsas om parkeringsutrymmet. Behöver du tillfälligt använda fler än en parkeringsplats så prata med din granne. Parkeringsplatsen skall och får inte användas för biltvätt eller som uppställningsplats för släpvagnar, båtvagnar, husvagnar/husbilar eller bilar som ej används. Vintertid är det extra viktigt att ställa bilen i garaget för att underlätta snöröjningen.
   
 • Tänk på att underhålla din lägenhet/ditt garage varje år. Olja in ytterdörren, skruva fast ev. lösa brädor på yttertrappan m m.
   
 • För den allmänna trivseln inom området, ber vi alla medlemmar att se till att vara rädda om gemensamma grönområden. Det kan vi göra genom att lära egna och andras barn att inte cykla på gräsmattor, vara rädd om planterade buskar/träd. Att inte kasta papper och annat skräp på marken utan lägga det i papperskorgarna. Medlemmar som har husdjur skall se till att dessa inte förorenar inom området.
   
 • Området sköts gemensamt enligt bifogad uppdelning.
  Blockchefen ska se till att varje block utför sin del av arbetet. Det åligger varje medlem att ta ansvar för gräsklippning, snöröjning och enklare yttre underhåll. Allt detta för allas trivsel och för att hålla kostnaderna nere.
   
 • Föreningen har verktyg/redskap i boden vid hus 18 och 6. Dessa ska rengöras och återlämnas efter användning. Trasiga verktyg/redskap anmäles till vaktmästaren (Rävpasset 6A).
   
 • Vid försäljning av lägenhet/radhus åligger det medlemmen att informera styrelsen om att försäljning är på gång. Nya medlemmar skall godkännas innan köpeavtal upprättas. Det är viktigt att säljaren/mäklaren ger information till den ev köparen om vad det innebär att bli ägare till en lägenhet inom Brf. Mården. Detta för att man skall veta vilka rättigheter/skyldigheter man har som medlem innan man fattar beslut om att välja vårt bostadsområde.
  Styrelsen bör också ha en direkt kontakt med köparen för att försäkra sig om att denne erhållit information om vad som gäller för medlemmar inom Brf. Mården.
   
 • Var rädd om föreningens ekonomi, det är ju i slutändan din egen ekonomi det gäller. Använd lågenergilampor, använd timer eller släck lamporna när du inte är hemma osv.
   
 • Det åligger alla medlemmar i föreningen att följa dessa föreskrifter.
   
Antagna vid årsmöte 2008-04-17