Nyheter

En nyhet från Brf. Mården

Mård

Hänsyn och respekt



Våra tunnor för trädgårdsavfall har fyllts med jord. Jord är trädgårdsavfall men bör återanvändas i trädgården, ex som påfyllning i planteringar, häckar. Att fylla tunnorna med mängder av jord är onödigt skrymmande. Om återanvändning inte är möjligt så får resp bostadsrättsinnehavare på egen hand se till att jorden kommer till återvinningscentralen.

I soprummet står en plastsäck innehållande papper som Gästrike Återvinnare lämnat kvar eftersom den är felsorterad – papper i pappersförpackningar och plast i plastförpackningar. Om någon känner sig skyldig till denna felsortering så gör en insats i att göra om och rätt. Om bostadrättshinnehavaren utför renovering av sin bostad så bör denne på egen hand se till att mängder av emballage tas till återvinningsstationen då våra kärl fylls onödigt snabbt.

 


Skriven av Mikael Sköld 2018-08-23.

« Tillbaka