Nyheter

En nyhet från Brf. Mården

Mård

Ny information kring takarbetetEftersamråd med Franzéns Plåt idag har vi gemensamt beslutat att inte riva det befintliga taken, utan läkta direkt på det befintliga och lägga det nya ovan detta.

De kommer dock att göra en besiktning av takbjälkar inne i garagen och göra byten endast där det finns behov.

Det nya taket kommer att bygga 23 mm på höjden mot dagens.

I och med detta beslut så finns inte längre behovet av att tömma garagen på bilar och andra föremål. Tag dock en koll ifall ni har något av värde som sitter/ligger löst mot vägg eller i taket, och flytta gärna undan dessa föremål för att förhindra att de ramlar ner under arbetet och kanske går sönder eller skadar egen/annans fordon.


Skriven av Mikael Sköld 2016-07-13.

« Tillbaka