Nyheter

En nyhet från Brf. Mården

Mård

Parkering och bilåkning inom området


Det är tillåtet att köra ner till bostaden för i- och urlastning, för att sedan, så fort som möjligt parkera bilen i garaget eller på parkeringsplatsen. Parkering skall ske i garage eller på garageplan, helst framför egen garageport, på parkeringsplatsen. Vi är skyldiga att hålla vägarna öppna framför våra hus för att utryckningsfordon, som ambulans eller brandbil, ska komma fram. Vi SKA inte ha ONÖDIG biltrafik inom området, enligt fastställda ordningsregler, för allas vår trivsel och som en trygghet för barnen. Brf. Mården / Styrelsen

Skriven av Mikael Sköld 2010-11-12.

« Tillbaka