Nyheter

En nyhet från Brf. Mården

Mård

Kallelse till Brf. Mårdens årsmöte


Måndag 26 april kl 19 i Anna salen i Maria kyrkan. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars. Bl a ska det göras en del val på årsmötet, val av ordförande på 2 år, ordinarie ledamot/vicevärd på 2 år, 2 suppleanter på 1 år, rvisor på 2 år, revisorssuppleanter på 1 år, blockchefer på 1 år. Handlingarna till årsmötet kommer att delas ut senast 2 veckor innan årsmötet. KPMG har tagit över och sköter vår ekonomiska förvaltning. Hälsningar Styrelsen Brf. Mården

Skriven av Mikael Sköld 2010-04-18.

« Tillbaka